งานสัมมนา

งานสัมมนา Ex-Seminar of MIAG Fahrzeugbau GmbH ครั้งที่ 27

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น อีกครั้งที่เราต้อนรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากเข้าสู่การสัมมนา เรื่อง การป้องกันการระเบิดในเครื่องยนต์ที่ได้รับการบีบอัดจากการจุดระเบิด และรถบรรทุกที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า "

งานสัมมนาการวางแผนสาหรับการป้องกันการระเบิดในปี 2019 ได้มีการจัดขึ้นแล้ว ที่ "BURG Warberg" เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อแนะนาและมาตรฐานใหม่ล่าสุดของการป้องกันการระเบิด ในวันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายนจุดประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้คือ


 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ระบบการป้องกันการระเบิด”
 • การสาธิตและทดลอง
 • ระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายของสหภาพยุโรป / กฎ / EC (ระหว่างประเทศ, ระดับชาติ, ประเภทของการป้องกัน, การจัดหมวดหมู่, วิธีการทดสอบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่ง RL2014/34/EU - "ATEX 114
 • พื้นที่การใช้งานของรถบรรทุกและอุปกรณ์อื่น ๆในอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากการระเบิด
 • - ระบบป้องกันการเกิดอันตรายจากการระเบิดในระบบขับขี่และแบตเตอรี่
  - บริการบำรุงรักษาแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มาตรการการคุ้มครองรักษาอุปกรณ์ของ MIAG
 • ข้อกำหนดเฉพาะทางที่ถูบังคับใช้ตามมาตราที่ 1999/92/EC - "ATEX 137"
 • การดูแลรักษา และการซ่อมแซมรถยกที่มีระบบกันภัยจากการเกิดระเบิดซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม
 • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของระบบการป้องกันการอันตรายที่อาจเกิดจากการระเบิดที่ Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

© 2019 MIAG Fahrzeugbau GmbH
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
D-38120 Braunschweig
Germany
Fon ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 0
Fax ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 50
E-Mail: info@miag.de
This site uses Cookies
×

Click here for our privacy policy