เกี่ยวกับบริษัท

เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรถยกที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด และระบบการขนย้ายที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย รถยกที่ใช้ในอุตสาหกรรม รถลากแบบเดินตามและแบบยืนขับ หัวลากพ่วง และอุปกรณ์ขนย้ายแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามาพร้อมกับความปลอดภัยในระดับที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บริษัท MIAG Fahrzeugbau GmbH เป็นบริษัทสมัยใหม่ที่ประสบความสาเร็จและเพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพและเชื่อถือได้โดยประสบการณ์อันยาวนานซึ่งตั้งอยู่ที่ Braunschweig
เราประสบความสาเร็จในการพัฒนารถยก รถลาก แบบป้องกันการระเบิด และระบบการขนย้ายที่ทันสมัยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มามากกว่า 80 ปี

ลูกค้ามากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกพึงพอใจใน คุณภาพ คาปรึกษาและบริการที่ได้รับจากเรา.
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองบนพื้นฐานของกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลจากสถาบันแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและงานวิศวกรรมและเทคนิคที่มีอานาจสูงสุดในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยทางกายภาพในเยอรมนี และได้รับการยืนยันจากสถาบันทั่วโลกอีกด้วย
สินค้าของเราทุกคันได้รับการตรวจสอบและได้ใบรับรองเรื่องความปลอดภัยของระบบป้องกันการระเบิด

Omnidrive carrier system (O/C/S) เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทเรา ลักษณะการขับเคลื่อนรอบทิศทางของยานพาหนะเรานั้นเป็นผลของการใช้ล้อ MIAG MECANUM ร่วมกับระบบควบคุมการขับเคลื่อนไฟฟ้า
© 2019 MIAG Fahrzeugbau GmbH
MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstraße 1
D-38120 Braunschweig
Germany
Fon ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 0
Fax ++49 (0) 531 - 8 66 01 - 50
E-Mail: info@miag.de
This site uses Cookies
×

Click here for our privacy policy